Latest / Нещодавні

GYMNASIUM NAMED AFTER EMPRESS MARIA / МАРІЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ HULIAIPOLE SCHOOL NO 2 / СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 2 RESIDENTIAL BUILDING / ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

The military actions damaged the some mounds and the cultural layer of the archeological monument of national importance – mound cemetery 002 (object of the IX-XI centuries). The title of the object and the performed photo-fixation of the destruction of the cultural layer have been hidden for security reasons.

Військові дії пошкодили деякі кургани та культурний шар пам’ятки археології національного значення – курганного могильника 002 (об’єкт IX-XI ст.). Назва об’єкта та проведена фотофіксація руйнування культурного шару з міркувань безпеки прихована.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.